Tot de heemkundige taken behoren onder meer binnen- en buitenactiviteiten die uiteraard seizoengebonden zijn.

In het voorjaar worden allerlei voordrachten, lezingen, tentoonstellingen, museumbezoeken en dergelijke meer georganiseerd, die doorgaan tot ver in de winter.

Conferenciers uit heel Vlaanderen komen over de vloer met thema’s die door onze vereniging zorgvuldig worden geselecteerd, rekening houdend met een zo breed mogelijke diversiteit.
Soms hebben zij betrekking op onze eigen streek of zelfs op één van onze deelgemeenten, maar vaak komen onderwerpen aan de beurt van ver buiten onze regio.
Wij stellen tevens alles in het werk om hiervoor locaties te kiezen, verspreid over onze drie deelgemeenten.

In het voorjaar en in de zomer blijven wij evenmin bij de pakken zitten want “stil water gaat immers snel ruiken”! Dan volgt een waaier van uitstappen, o.l.v. eigen of andere streekgidsen, naar diverse steden en dorpen. Ook “Natuur”- en “Trage wegen”- wandelingen staan af en toe op ons programma.

Alle informatie hierover wordt bekendgemaakt via onze website, ons tijdschrift “De Veerle” en vanzelfsprekend ook aan de hand van affiches in verschillende handelszaken.

Van harte welkom!