Een project is een opgave, die doorgaans begrensd is in tijd en vanzelfsprekend ook in beschikbare middelen, en die uiteindelijk wordt afgesloten met een liefst zo gunstig mogelijk resultaat.

Eigenlijk is het een ‘werkplan’, waarmee men een welbepaald ‘doel’ nastreeft of iets voornaams wil creëren.

Men zou het ook een ‘opzet’ kunnen noemen of een ‘ontwerp’, of zelfs eenvoudig een ‘voornemen’.

Alleszins heeft men er iets belangrijks mee in petto!

Een klikje op één van bijgaande onderwerpen zal u stellig overtuigen.